TL 49

Doskonale zaprojektowane teczki na oferty lub katalogi formatu A4

Materiał

Filc 3mm

Wymiary

33*23*1 / 23*33*1

Opcje

Możliwość wykonania z kilku kolorów filcu